Zeray halka arza hazırlanıyor

Zeray İnşaat hakkında bilgi verir misiniz?

Zeray olarak 2008 yılı prestijiyle inşaat faaliyetlerimize başlasak da firmamızın mazisini ve yapısal kimliğinin oluşumunu yazgımla birlikte okuyorum. Biraz da Anadolu’ya benzetiyorum. Forum Anatolia, Meva Anadolu, Grande Anatolia üzere Anadolu ismi kullanılan projelerimizin art planında da aslında bu vardır. Anadolu ruhu ile kazanılan bir güç var toprağımızda. Doğal bugün kabuğunu kırmış, bilimi temel alan, data tahlilleri üzerine kendini şimdiki tutan da bir yapıdayız. Her yıl binlerce konut üretiyoruz ve şimdiki durumda yıllık konut üretimimiz 2800 adete ulaşmış durumdadır. Bu çalışmamız ile Türkiye’de bir benzerinin olmadığını düşünmekteyim. Zeray markasıyla hayata geçirdiğimiz projelerde binlerce keyifli aile yaşıyor. Şu anda 13 şantiyemiz devam ediyor. Her projemiz kendi tabiatında Zeray imzasıyla hak ettiği pahaya ulaşıyor.

Kocaeli’ye gelişimizi, fırsatların oluşumu ve kendini buluş olarak nitelendiriyorum. Geldiğimiz noktada; merkezi İstanbul’dan yönetilen, Türkiye’nin birçok kentine yeni boyut getirecek projelere imza atıyoruz. Amaçlarımız, ufkumuz hiç mahallî olmadı. Milletlerarası arenada planlamalarımız var. Alt yapılarımızı bu stratejide kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

Özgürlüğe ehemmiyet veriyorum ve potansiyeli keşfedip ortaya koymaktaki deneyimli bakış açımızın büyüme suratımıza tesir eden en önemli konu olduğunu belirtebilirim. Karar alma sistemimizdeki kaliteli akış hem satın alırken hem de satarken kazanmamızı sağlıyor.

Şu anki paydaşlık yapınız nasıl? Neden şirket yapınızı GYO’ya dönüştürüyorsunuz?

Zeray olarak başta finansal gücümüz, marka bedelimiz, daldaki deneyimimiz ve bugüne dek kazandırmış olduğumuz üstün nitelikli projelerimiz ile tüm gücümüzü Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı çatısı altında toplayarak bölüme yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.

Yüklendiğim sorumluluklarla firma kuruluşumuzu özdeşleştirsem de bugün firmam beni aşmış boyutta. Şahsi doyum noktamı çoktan aştım ve yeti düzeyim ile aldığım sorumluluklar ortasındaki fark Zeray’ı ailemin modülü olarak konumlandırmamdan geliyor. Kurumsallığı hedefleyen her oluşumun sonucu de bu olacaktır. Bu sebeple tek ortak, kendi işimizin işvereni ve kimseyle göbek bağımız olmamasına karşın Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı yapısı ile kurumsallaşmayı tamamlayıp işleyiş bakımından en üst seviyede denetim kontrolüne tabi olacağız.

Zeray İnşaat olarak GYO sonrası amaçlarınız nelerdir? Halka arz üzere bir açılım düşünüyor musunuz?

Gayrimenkul Yatırım İştirakinin bir sonraki adımı Halka Arz kademesidir. Zeray İnşaat olarak halka arz sürecinin tamamlanmasıyla dala yeni bir soluk getireceğimize inanıyorum. Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul dalındaki başarılarımızı, bizlere eşlik ve iştirak edecek olan yatırımcılarımızla birlikte gücümüze güç katarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Garantici ve stratejik planlamalarıyla kesime taraf veren bir firmayız. Örneğin banka garantörlük süreçlerimizde, firmamızın stratejik yatırım planlamaları ve plan bütçe çalışmaları bankalar nezdinde model alınacak bir düzeye ulaşmıştır. Bu çalışmalarımız artık birçok bankada çalışma prensibi haline gelmiştir. Bu özelliklerimizle halka arz süreci ve sonrasında ortaklarımızla da güçlü ve kazandıran pahalar yaratacağız.

Zeray olarak ortaya koyduğunuz bedeller nedir?

“Planlama – Kalite – Kontrol – Gelişim” bu dört ayakla yanlışsız karar masası inşa edilebilir ve yanlışsız adımlar atılabilir. Bu prensip ile sırtımızı şeffaf özümüze dayayıp, önümüzü bilime ve gelişime çeviriyoruz. “A’dan Z’ye yenilenmek, sürdürülebilirlik” mottosuyla yeni yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik unsuruyla önümüzü tüm koşul ve bağlamlara rağmen yıllık olarak analiz edebiliyoruz. Deneyimin kıymetini yadırgayamam lakin bilimi temel alan ferdî bir imal ve kurumsal bir idare anlayışımız var. 5 yıllık amaçlarımızın ortak tarifinde büyümekten de öte gelişimin olduğunu görebilirsiniz. Yararın manası daima bir değer biçilmesiyle anlaşılır. Borsada yahut farklı bir emsal kıstas ile ölçülen kıymetleriniz, değerlenmeye devam ettiği bir serüvende lakin inançlı hissettirecektir. Projelerimiz esasen finansal idare olarak iç döngülerinde çarklarını çevirebildiğinden, yüksek karlılığımızı yatırım planlamalarımıza en faal biçimde yansıtabilmek ismine kendimizi GYO sürecine hazırlamışız diyebilirim.

Konut alıcıları ve yatırımcılar neden Zeray’ı tercih ediyorlar? Sektörel rakiplerinize nazaran sunduğunuz farklılıklarınız nedir?

Yatırımlarımızdaki çıkar garantisi olarak en önemli 2 ana ögeden kelam edebilirim. Projelerimizin pozisyonu ve mimarisi… Her bir noktasına ayak basmadan rastgele bir arazi için görüşme sağlamam. Mimari süreçlerde ise dizaynın hiçbir noktasına eleştirisel yaklaşmam. Bu hakikat seçimlerimiz sonucunda bizlerle birlikte kazanmış olan tüm paydaşlarımız ile epik bir şey başardık aslında. Marka kıymetimizi oluşturan bu esas özellik sayesinde, gelişime açık potansiyel yerleri keşfedip marka bedelimiz ile hak ettiği pahası tescilleyerek hem yeni ömür alanları keşfediyoruz hem de bu ömür alanlarını marka deneyimimiz ile işleyerek üstün bir pozisyona taşıyoruz. Ömür alanlarını evirmekteki bu derece yetkinliğimiz, büyüme suratımıza önemli ivmeler kazandırıyor.

En güçlü yanlarımız dinamikliğimizden besleniyor diyebilirim. Birebir anda devam eden 10’larca projemiz ile planlamasındaki yerini bekleyen yatırımlarımızın oluşumu, aydın bir döngüde adeta kendi kendini yenileyen ve yenilendikçe gelişen-güçlenen-büyüyen bir yapıya bürünüyor.

Halka arz süreci sonrası planlamalarınızda neler var?

Firmamızı hem ailemize hem de topluma paha katan bir kurum haline getireceğiz. Gayrimenkullerimizin bir kısmını menkulleştirerek halka arza giden yolu vizyoner idare anlayışımızla başlatmayı planlıyoruz ve bu yolu tamamladığımızda tıpkı misyon ile kesimin öncüsü olarak çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz.