Z nesli ofiste çalışmayı daha çok seviyor

Küresel salgının değiştirdiği çalışma alışkanlıkları, işgücünden aldığı hisse her geçen yıl artan Z jenerasyonunun kıymetli ekonomik oyunculara dönüşmesiyle yeni formuna kavuştu. Patronlar hibrit çalışma modellerini benimsese de yüz yüze etkileşime kıymet veren Z jenerasyonu için ofis ortamının kıymetli olduğu görüldü.

Güncel bir araştırma, Z jenerasyonuna mensup 5 şahıstan dördünün meskenden çalışırken iş arkadaşlarından uzaklaştığını düşündüğünü gösterirken, Z jenerasyonunun ofiste işlerine daha âlâ odaklandığı tespit edildi. Türkiye’nin 13 kentinde 55 A+ plazada hazır ofis, sanal ofis, ortak ofis ve toplantı odası seçenekleri sunan eOfis’in Kurumsal İrtibat Yöneticisi Melis Ataç, Z neslinin çalışma ortamına ait beklentilerini kıymetlendirdi.

DAHA DİNAMİK, DAHA AZ RESMÎ OFİS ALANLARI TALEP EDİLİYOR

Söz konusu araştırmada, 5 bireyden dördünün ofis ortamında çalışma arkadaşlarıyla daha uygun bağ kurabildiğini düşündüğü görüldü. Öte yandan, Z nesline mensup 10 bireyden 9’unun mevcut ofis alanlarından şad olmadığı dikkat çekti. Z jenerasyonunun ofis alanından beklentileri içinde ise ortak çalışma alanları, toplumsal aktiflik kısımları, teras üzere açık havaya erişilebilen alanlar, spor salonu ve oyun alanı üzere cümbüşe de imkan tanıyan noktalar öne çıktı. 5 şahıstan dördü, ortak çalışma yahut yalnız çalışma için farklı alanların olmasının onları memnun edeceğini lisana getirdi.

Ofis alanının en aktif biçimde kullanımının çalışan motivasyonunu direkt etkilediği bir devirde, patronların ofislerine uçtan uca yatırım yapması gerekiyor. Lakin A+ plazalarda hazır ofis, ortak çalışma alanı üzere hizmetler sunan iş modelleri, bu mecburiliği ortadan kaldırıyor.

Z JENERASYONU PATRONLARDAN NE BEKLİYOR?

Resume Builder tarafından yürütülen bir araştırma, 4 yöneticiden üçünün Z neslini “çalışması en zor” jenerasyon olarak tanımladığını gösterdi. Buna sebep olan sorunlar içinde motivasyon başlığı öne çıktı. McKinsey datalarına nazaran 2025’e kadar Z ve Y neslinin Asya Pasifik bölgesinde nüfusun yarısını oluşturacağı düşünüldüğünde, patronların Z jenerasyonuyla çalışmanın yeni yollarını bulması kritik hale geldi. Genç çalışanların patronlardan beklentileri şu formda sıralandı:

Esnek çalışma ortamı ve saatleri: Teknolojiyle doğan, teknolojiyle çalışan ve global salgından sonra çalışma hayatına atılan Z neslinin çalışacağı yeri ve çalışacağı yeri seçmek isteme eğilimi, başka jenerasyonlara nazaran daha yüksek. Bu noktada patronların, daha esnek çalışma seçenekleri ve özgür bir vakit planı sunması bekleniyor.

Melis Ataç

Etkinlikler ve toplumsallaşma imkanı: Z nesli, yüz yüze irtibata süreç ve araçlardan daha çok kıymet veriyor. Bu da onları toplumsallığa açık, dışa dönük bir nesil haline getiriyor. Patronların, Z jenerasyonu çalışanlarının aidiyetini artırmak için topluluk etkinliklerinden, happy hour’lardan yararlanması gerekiyor.

Teknoloji kullanımı: Dijitalin yerlisi olan Z jenerasyonu, otomasyonla verimli hale getirilmemiş, tekrar eden işlerden kolay sıkılabiliyor. Şirketlerin dijital dönüşümü önemsemesi, Z neslinin teknoloji niteliklerini kullanabileceği altyapıları oluşturması öneriliyor.

Kapsayıcılık, eşitlik, çeşitlilik: Z jenerasyonu, patronunu seçerken sergilediği duruşu, izlediği insan ve kültür siyasetlerini, işyerindeki eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik uygulamalarını önemsiyor. Toplumsal hususlara ve adaletsizliğe karşı hassas bu nesli elde tutabilmek için patronların bu manada da itimat vermesi değer arz ediyor.

İhtiyaçları karşılayan, ikinci bir mesken üzere hissedebilecekleri ofis ortamı: Z jenerasyonu, çalıştığı şirketin ona gösterilebilir, anlatılabilir kıssalar sunmasını bekliyor. Klasik ofis tasarımı, eski mobilyalar üzere unsular ofisi sıkıcı bir yer haline getirirken, örneğin neon ışıklarla yazılmış ve duvarlara asılmış motivasyon cümleleri, daima erişebilecekleri çay-kahve alanı, şirkete ilişkin tişört, çanta üzere ofis avantajları, Z neslinin aidiyet hissi geliştirmesini kolaylaştırıyor. Bu durumda ofis dizaynlarının da çağa uygun olması, ofis alanlarının şimdiki dekorasyon trendlerine nazaran düzenlenmesi, ofiste spor, toplumsallaşma yahut oyun için özel kısımların bulunması üzere faktörlerin de kıymetlendirilmesi gerekiyor.