Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 90 kontratlı işçi alacak: VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kurallar neler?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilanda; “Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü unsurunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” çerçevesinde kelamlı imtihanla Mimar, Mühendis, Müze Araştırmacısı ve Kent Plancısı ile mülakatsız direkt KPSS puan sıralamasına nazaran Ofis İşçisi, Avukat ve Veteriner Tabip olmak üzere toplam 90 kontratlı işçi alımı yapılacaktır.” denildi.

PERSONEL ALIMI MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 11/08/2023- 25/08/2023 tarihleri ortasında alınacak

VGM İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen genel kuralları taşımak.

2- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Müracaatın son günü prestijiyle aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- Vazifesini yapmaya mahzur beden ve akıl sıhhati ile pürüzü bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sıhhat konseyi raporu istenilecektir.)

5- Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

6- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Rastgele bir kamu kurumunda çalışmakta iken vazifeden yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak ve özel koşullarda belirtilen puan tiplerinden minimum puanı almış olmak.

9- Adayların son müracaat tarihi prestijiyle, durumlar için belirlenen tahsil ve kısım mezunu olmaları gerekir.

10- Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı konumlarına başvuracak adaylar için arazi-şantiye koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye pürüz olabilecek sıhhat sorunu bulunmamak.

11- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1. hususunda belirtilen “Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ait durumlara ek 4 üncü husus çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar”
hariç, rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda müracaatta bulunacağı konum unvanında 4/B kontratlı işçi olarak çalışmıyor olmak.

12- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde mukavelenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması.

13- Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen dokümanları ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, mukavelesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.