Sustainable Brands Türkiye’23 uygun büyümeye giden yolu tekrar tanımlayacak

Günümüzün birbirine ilişkili dünyasında tüm sıkıntılar global hale geliyor, lakin günün sonunda tüm tahlillerin lokal olarak aktifleştirilmesi gerekiyor. Tedarik zincirindeki aksamalar, artan toplumsal ve politik tansiyonlar markalar için risk oluşturuyor.

Risklerle başa çıkmanın, yeni fırsatlar keşfetmek ve marka sevgisi, sadakati yaratan manalı ilgiler kurmanın kıymetli yollarından biri olarak mahallî kültüre uygun olarak mahallî düşünmeyi, lokal yaklaşımları yenilemeyi ve inovatif perspektifi yerele taşımakla mümkün olabileceği görüşüyle, SB 23 Türkiye, ‘’Regenerating Local’’ başlığını konferansın ana temasına taşıyor.

Sustainable Brands Türkiye 23, lokal tedarik zincirleri, mahallî iştirakler, lokal pazarlama aktivasyonları ve müşteri iştiraki ile yereli yine keşfetme merceğinde markaları güçlendirmenin yollarını keşfetmek için toplanıyor.

Sürdürülebilir markaların en büyük buluşması olan SB’23, 12-13-14 Eylül tarihleri ortasında hibrit olarak gerçekleşecek. Konferans, marka başkanlarının ‘Regenerating Local’ temasıyla 12 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta buluşmasıyla başlayacak ve gün uzunluğu gerçekleşecek etkinlikler canlı olarak yayınlanacak. Konferansın ikinci ve üçüncü günleri ise (13 – 14 Eylül 2023) büsbütün çevrimiçi düzenlenecek ve Thomas Kolster, Vincent Avanzi, Marci Zaroff, Graham Hales, John Grant, Chris Oestreich ve daha birçok uzman, küresel vizyonlarını, dünya çapındaki yeterli uygulama örneklerini, içgörülerini konferansın takipçileriyle paylaşacak.

Alanlarında uzman konuşmacıların, olumlu bir tesir yaratmak ismine geliştirdikleri yeni yaklaşımları aktaracakları konferansta ayrıyeten tecrübe geliştirmeye yönelik workshopların yanı sıra oturumlar ortası zihinsel mola vermeye fırsat tanıyacak özel etkinlikler de yapılacak.

Sürdürülebilirlik başkanlarından destek

Sustainable Brands Türkiye 2023, her yıl olduğu üzere bu yıl da tekrar sürdürülebilirliğe gönül veren ve bu yolda kıymetli aralık harcayan önder kuruluşların takviyeleriyle gerçekleşecek. Trendyol Impact Sponsor olarak takviye verirken, Shell Premier, Loreal, Evreka ve Nippon Paint Betek Boya ve Nestle ise Major sponsorlar ortasında yer alıyor. Konferansın Supporting sponsorları ise Cargill, Signify ve AZKarbon.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://sustainablebrandsturkey.com/sb2023/

Sürdürülebilirlik Akademisi Hakkında:

Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak emeli ile kurulmuş kâr maksadı gütmeyen önder sürdürülebilirlik merkezidir. Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve toplumda sürdürülebilir hayat formunun gelişimi için küresel yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları yaratarak bu alanda önderlik yapmaktadır. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve milletlerarası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet iş birliğiyle; araştırmalar, konferanslar, seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, toplumsal sorumluluk projeleri ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Akademisi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini silmektedir.