Stopaj ne demek?

Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, bilhassa maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir şimdi sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini söz eder.

Stopaj, gelir yahut kurumlar vergisine tabi bir çıkara ait hasılatın ilgilisine ödenmesi kademesinde, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme meblağının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden ismine ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması halinde uygulanan vergileme sistemi ve vergi güvenlik önlemidir.

STOPAJ UYGULAMASININ AMACI

Stopajın maksadı, vergi tahsilatının daha inançlı bir formda yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır.