Sıhhat hizmet sunumunda reklam yasaklandı: Bakan Koca’dan açıklama

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; sıhhat hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ait temel prensip ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ait yöntem ve asıllar düzenlendi.

ÖRTÜLÜ VE AÇIK REKLAM YAPILMASI YASAKLANDI

Yönetmeliğe nazaran; sıhhat hizmet sunumunda örtülü yahut açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zarurî kılındı. Sıhhat hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, yalnızca konusunda hukuken yetkili sıhhat meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

Konuya ait Twitter hesabından paylaşım yapan Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla aktif bir uyum ve iş birliği sağlamak hedefiyle Bakanlığımızca hazırlanan ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” tabirlerini kullandı.