Seçimlerde kullanılacak Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) nedir, kimler kullanabilir?

SEÇSİS; seçimle ilgili her türlü iş ve süreçlerin yürütüldüğü, bilgi ve evrakın üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, inançlı bir halde korunduğu, seçmen kütüklerinin daima güncellendiği, seçim
sonuçlarının eş vakitli olarak siyasi partilerle paylaşıldığı bilgi sistemidir.

SEÇSİS KULLANIM AMACI

• Seçmenlerin kimlik ve adres bilgilerinin T.C. Kimlik Numarasına dayalı tek ve yeni olarak merkezi bir data tabanında tutulması,

• Seçmen kütüklerinin daima güncellenmesi,

• Seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile paylaşılması,

• Seçim sonuçlarının, ilçelerden süratli ve inançlı bir ortamda merkeze aktarılması,

• Sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş vakitli paylaşılması,

• Seçimlerin süratli, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi,

• Seçim sonuçlarını basın ve kamuoyunun internet üzerinden izleyebilmesi.