Sarsıntıdan etkilenen vilayetlerdeki öğretmenlere tayin hakkı hangi vilayetleri kapsıyor? Atamalarda hangi vilayetler tercih edilebilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenen vilayetlerdeki öğretmenlere vilayetler ortası tayin hakkı tanıdı.

MEB, bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya Vilayetleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde vazife yapan öğretmenlerin 22 vilayet kapsamında vilayetler ortası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

ÖĞRETMENLERİN TAYİN ATAMA MÜRACAAT TARİHİ NE VAKİT?

Bakanlığın sarsıntı bölgelerinde vazife yapan öğretmenler için tayin ataması duyurusuna nazaran, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen takımlarında vazife yapanların, vilayetler ortası isteğe bağlı yer değişikliği süreci için 5-7 Temmuz’da müracaatları alınacak.

Deprem bölgelerinde vazife yapan öğretmenlerin tayin atama müracaat sürecinin tamamlanmasının akabinde atamalar ise 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

TAYİN ATAMALARINDA HANGİ VİLAYETLER TERCİH EDİLEBİLECEK?

Bu kapsamda yapılacak yer değişikliği sürecinde öğretmenler, İstanbul, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 22 vilayette yer alan eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

ATAMALARDA ÇALIŞMA MÜHLETİ KAİDESİ ARANMAYACAK

Sözleşmeli öğretmen olarak misyon yapmakta iken 652 sayılı Kanun Kararında Kararname ya da 7433 sayılı kanun kapsamında öğretmen takımına atananlardan bu duyuru kapsamında müracaatta bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen 4 yıllık çalışma müddeti kaidesi aranmayacak.

Söz konusu yer değişikliği sürecine ait müracaat hakkından, kapsama alınan vilayetlerdeki öğretmenler, rastgele bir müddet misyon yapma kuralı aranmadan faydalanabilecek.

İŞTE HUSUS UNSUR ÖĞRETMEN TAYİN ATAMA BAŞVURULARI

1- Tayin atamalarından yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya vilayetleri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen takımlarında vazife yapanlar müracaatta bulunabilecek.

2-Başvuruda bulunacak öğretmenlerden bulundukları vilayette rastgele bir
süre vazife yapma koşulu aranmayacak.

3. Kontratlı öğretmen olarak misyon yaparken 652 sayılı Kanun Kararında Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen takımına atananlardan müracaatta bulunacaklar için ilgili mevzuatta öngörülen dört yıllık çalışma müddeti kuralı aranmayacak.

4. Müracaatlar, “mebbis.meb.gov.tr” yahut “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Müracaat Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

5. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Müracaat Formu’na yansıtılacak kimlik, tahsil, Bakanlık atama alanı, hizmet mühleti, hizmet puanı ve gibisi bilgilerini müracaat yapmadan evvel MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) denetim ederek yanlış ya
da eksik bilgilerinin düzeltilmesini evraka dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinden talep edecek.

6. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına tesir edecek
değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekiyor.

7. Öğretmenler, tıpkı ya da farklı vilayetlerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Müracaatta bulunacak öğretmenlere, tercihleri dışında
41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Lakin 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, sadece tercih ettiği vilayetteki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü
esasına nazaran bilgisayar kurasıyla atanacak.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı misyon müddeti yahut aylıksız müsaadelerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, yer değiştirme müracaatında bulunabilecekler. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en
geç 6 Ekim 2023 tarihi prestijiyle atandıkları eğitim kurumunda misyona başlamayanların atamaları iptal edilecek.

9. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarında süreksiz olarak misyonlu olup 30 Eylül 2023 tarihine kadar takımlarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Ekim 2023 tarihi prestijiyle atandıkları eğitim kurumunda misyona başlamayanların atamaları iptal edilecek.

10. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü”, “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecekler.

11. İkinci vazife kapsamında yönetici olarak vazife yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler bu duyuru kapsamında müracaatta bulunabilecekler.

12. Hala özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında vazife yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde misyon yapan öğretmenler istemeleri halinde kapsam dışındaki öteki eğitim kurumlarını tercih edebilecekler.

13. Müracaatta bulunan öğretmenlerden vazife yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü bağlantı aracıyla takımının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle müracaatlarının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de müddeti içinde müracaatları onaylayacak. Elektronik Müracaat Formlarının çıktısı, formu
onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacak.

14. Müracaatlar sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu ünitelerin rastgele biri tarafından onaylanmayan müracaatlar geçersiz sayılacak.

15. Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında vazifeli öğretmenler ile takımları il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, müracaatlarını takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerine yapacaklar.

16. Müracaat müddeti içinde öğretmenler, vazifeli oldukları eğitim kurumuna ya da takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecekler.

17. Ek-1 listede belirtilen vilayetlerin birinde vazife yapmakta iken soruşturma sonucu misyon yeri değiştirilenler, burada misyonlarına başladıkları tarihten itibaren müracaat tarihi prestijiyle üç yıl geçmeden daha evvel vazife yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklar.

18. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama süreci gerçekleşip öbür eşin atama sürecinin gerçekleşmemesi ya da öteki eşin yer değiştirme başvurusu kaidelerini taşımaması durumunda atama süreci gerçekleşen eş istemesi halinde 2023 Yaz Tatili Takımlı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sıhhat, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle
Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme süreçleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme sürecini erteleyebilecek. Atama süreci gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak başka eşin bulunduğu il’e atama süreci gerçekleşmemesi durumunda ve atama süreci gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde gerçekleşen atama süreci iptal edilebilecek. Fakat atama sürecini iptal ettirmeleri nedeniyle evvelki vazife yerlerinde alanlarında boş norm takım bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm takım fazlası öğretmen olarak belirlenecek. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

19. Bu duyuru kapsamında ataması yapılan eş, tıpkı atama periyodunda ayrıldığı il’e, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme müracaatında bulunamayacaktır.

20. Elektronik Müracaat Formu dışında bir dokümanla yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar; gerekli koşulları taşımayan müracaatlar; gerçeğe muhalif bilgi ve dokümanla ya da istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan müracaatlar geçersiz sayılacak.

21. Yer değiştirme sürecinde yapılan süreçlerle ilgili olarak gerçeğe muhalif beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli denetimleri yapmadan bu müracaatları onaylayan sorumlular hakkında yasal süreç yapılacak.

22. Yer değiştirme iş ve süreçlerinin yürütülmesi, müracaatların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlükleri vazifeli, yetkili ve sorumludur.

23. Müracaat formunun yanlışsız ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, müracaatların onay süreçleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden evraka dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, müddeti içinde yine müracaat yapabilecektir.

24. Müracaatlar, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Müracaatlar, müracaatın yapıldığı yahut izleyen gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün
içinde ise ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan müracaatların onay süreçleri tıpkı gün tamamlanacak.

25. Bu kapsamda misyon yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme süreçleri iptal edilmeyecektir. Lakin bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, misyon yerlerinden ayrılmamış olmaları
kaydıyla iptal edilebilecektir. Atama sürecini iptal ettirmeleri nedeniyle evvelki misyon yerlerinde alanlarında boş norm takım bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm takım fazlası öğretmen olarak belirlenecek. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

26. Yer değiştirme müracaatlarına ait tereddütler öncelikle vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu halde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Üstte belirtilen açıklamalarda yer almayan konularda Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili kararları temel alınacak.

27. Yer değişikliği müracaatında bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, müracaatların son günü olan 7 Temmuz 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

28. Atama süreçleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm takım açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü temeline nazaran yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet müddeti daha fazla olana, öğretmenliğe daha evvel başlayana
öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

NOT: Kontratlı öğretmen olarak vazife yapmakta iken öğretmen takımlarına atananlardan 30 Eylül 2023 tarihi prestijiyle kontratlı ve takımlı toplam üç yıllık çalışma mühletini doldurmayan öğretmenler “2023 Yaz Tatili Takımlı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sıhhat, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Öbür Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme” müracaatında bulunamayacaklardır. Bu nedenle her ikisi de bu Duyuru kapsamında müracaatta bulunabilecek öğretmen eşlerden birinin atama sürecinin gerçekleşmemesi ya da her iki öğretmenin farklı vilayetlere atanmaları kelam konusu olabileceğinden öğretmenlerin bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.