Resmi Gazete’de bugün (8 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Birtakım Eserlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7480)

YÖNETMELİK

– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Lisanlar Yüksekokulu Yabancı Lisan Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri