Resmi Gazete’de bugün (2 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Birtakım Eserlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım İştirak Hissesi Meblağlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449)

– 2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 7450)

– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Orta Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Küçük Sanayi Sitesi Projesi Kapsamında Kıymetlendirilmek Üzere Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7451)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (1. Etap) Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7452)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (2. Etap) Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Kimi Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7453)

– Artvin İli, Şavşat İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Meydancık Mevkii (3. Etap) Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Birtakım Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7454)

– Van İli, Muradiye İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Muradiye Şelalesi Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7455)

– Kayseri İli, İncesu ve Hacılar İlçeleri Hudutları İçerisinde Bulunan Hürmetçi Sazlığı Teklif Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7456)

– Bartın İli, Kurucaşile İlçesi Sonları İçerisinde Bulunan Tekkeönü Köyü Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Yine Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7457)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/355, 356, 357, 358)

YÖNETMELİKLER

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Çalışanının Konser, Şenlik ve Gibisi Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Tarz ve Temellerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2019/90, K: 2023/51 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 31/5/2023 Tarihli ve E: 2021/25, K: 2023/104 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 3/5/2023 Tarihli ve 2019/16060 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri