Resmi Gazete’de bugün (13 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Ordu İli Sonları İçerisinde Bulunan Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Ordu Özgür Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7288)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/278, 279, 280)

YÖNETMELİKLER

– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sıhhat Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Misyonları ve Çalışma Temellerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Yataklı Sıhhat Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Metot ve Temelleri Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi

– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Dokümanlarının (D3) Listesi

– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Dokümanlarının (H1) Listesi

– 2023 Yılı Nisan Ayına İlişkin Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi

– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet Müsaadesi Verilmesine Ait Karar

– Paytrek Ödeme Kuruluşu Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet Müsaadesinin İptal Edilmesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri