Resmi Gazete’de bugün (12 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Muhtaçlık Sahibi Hanelere Isınma Emelli Kömür Yardımı Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 7486)

– Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Tarafından Tertiplenecek Milletlerarası Tertipler ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Adap ve Asıllar (Karar Sayısı: 7487)

YÖNETMELİKLER

– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Ünite Maliyetleri Hakkında Tebliğ

– Proje ve Denetimlik İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

– Yapı, Tesis ve Tamirat İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Evraklarının 2023/2 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 10/08/2023 Tarihli ve 12014 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri