Resmi Gazete’de bugün (11 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/381, 382, 383, 384)

YÖNETMELİK

– Nükleer Güç ve İyonlaştırıcı Radyasyona Ait Kontrol ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Konkordato Sarfiyat Avansı Tarifesi

– İş Sıhhati ve Güvenliğine Ait İşyeri Tehlike Sınıfları Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Mali Hataları Araştırma Heyeti Genel Bildirimi (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına Ait Bildiri (Sıra No: 24)

– Memleketler arası Nezaret Şirketlerinin Faaliyetten Vadeli Men’i Hakkında Bildiri (Ürün Güvenliği ve Kontrolü: 2023/27)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

DÜZELTME: 9/8/2023 Tarihli ve 151 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri