Rayiç Bedel nedir, ne demek? Rayiç bedel nasıl uygulanır?

Rayiç bedel, bir malın alışa ya da satışa mevzu olduğu vakit dilimindeki şimdiki satış yahut sürüm bedelidir. Malın bedelinin altında satılmasını engellemek ve pazarın istikrarını korumak üzere epeyce kıymetli bir fonksiyonu vardır.

Arz-talep istikrarının bir sonucu olan rayiç bedel, yalnızca alım-satım işlerinde değil sigortalama ve vergilendirme bedellerini belirlemek için de kullanılır.

Rayiç bedel ve piyasa pahası birbirinden farklı iki kavramdır. Rayiç bedel malın arz-talep istikrarı ve rekabet ölçüsü göz önüne alınarak atanan bir pahası temsil ederken, piyasa bedeli sırf bir varlığın pazardaki fiyatını tabir eder.