Otopark Yönetmeliği’ne “kentsel dönüşüm” düzenlemesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen kararla, afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti sonucu yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, yeni yapılacak yapıların otopark gereksiniminin tahlilinde yönetmelikte belirtilen tarzlar, rastgele bir öncelik sırası olmadan uygulanabilecek. Bunun yanı sıra otopark bedeline ve bu bedelin hesabına temel taban otopark ölçülerine ait kararlar gizli kalmak kaydıyla, ruhsat vermeye yetkili idarece meclis kararıyla farklı yollar de belirlenebilecek.