Magarsus ne demek? M.Ö. 7. yüzyılda kurulan Magarsus nerede?

Magarsus, M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuş Adana’nın Karataş ilçesi sonları içinde bulunan antik kent kalıntılarıdır. Hellenistik, Roma ve Bizans devirlerine ilişkin yazıtlar ile sikkeler ile başka resmi evraklarda kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a nazaran Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.

Hellenistik, Roma ve Bizans periyotlarına ilişkin yazıtlar ile sikkeler ile başka resmi dokümanlarda kentin ismi Mallos olarak geçmektedir. Strabon’a nazaran Troia Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen Kilikyalı Mopsos ile Yunanlı Amphilokhos kenti kurarlar.