Kültür ve Turizm Bakanlığı 86 işçi alımı yapacak: Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı müracaat kaideleri ve tarihleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı ilanıyla bünyesinde 86 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete’nin 12 Ağustos 2023 tarihli sayısında yayımlanan duyuruda, “Merkez Müdürlüğümüz teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellere nazaran çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, kısmı, puan tipi, yeri ve adedi belirtilen münhal konumlara, toplam 86 kontratlı işçi alımı yapılacaktır.” tabirlerine yer verildi.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı müracaatları 14 Ağustos-28 Ağustos 2023 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Meslek Kapısı Kamu -İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden sırf elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7. Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN