Kültür ve Turizm Bakanlığı 27 daima personel alımı yapacak: Müracaatlar nasıl yapılacak, koşullar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı daima emekçi alımıyla ilgili duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruda; “Merkezi, Kapadokya Alanı sonları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 28’inci unsuruna nazaran iş mevzuatı kapsamında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı İşçi Yönetmeliği kararları çerçevesinde (27) boş daima personel takımlarına anılan Yönetmeliğin 8’inci unsurunun 3’üncü fıkrası ile 7’nci fıkrasına nazaran KPSS puanı aranmaksızın; (1) Hukuk Müşaviri, (1) Avukat, (2) İç Denetçi, (1) Mühendis, anılan Yönetmeliğin 8’inci hususunun 6’ncı fıkrasına nazaran KPSS taban puanı temel alınmak üzere; (1) Avukat, (2) Mühendis, (3) Mimar, (1) Kent Plancısı, (3) İdari Uzman, (5) Ofis Vazifelisi, (1) Teknisyen, (2) Takviye Çalışanı, (4) Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi alımı yapılacaktır.” denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş imtihanında başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun 1’inci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel kaideleri taşımaları, son müracaat tarihi prestijiyle özel kaidelerde belirtilen kısımlardan mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanına sahip olmaları,

3. KPSS taban puanı temel alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Çalışanı Seçme İmtihanının KPSS (B) Kümesi puan koşulu mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan cinslerinden minimum puan almaları,

4. Tüm unvanlar için (İç Denetçi hariç) son müracaat tarihi prestijiyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru sonuçları ile kelamlı imtihan tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinin duyurular kısmında ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular dijital ortamda 24/03/2023-07/04/2023 tarihleri ortasında alınacaktır. İmtihana katılmak isteyen adaylar, Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

Başvurudan misyona başlamaya kadar tüm evrelerde adaylara yapılacak bilgilendirme ve davetler, adayların müracaat sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir