KPSS A kümesi ve B kümesi nedir? KPSS A ve B kümesi meslekleri

Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen imtihanlara iştirak sağlayan adayların gündeminde A kümesi ve B kümesi takımları var. ÖSYM, KPSS A kümesi ve B kümesine dair detaylı bilgileri paylaştı.

A KÜMESİ VE B KÜMESİ KADROLAR

A Kümesi Takımlar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük seviyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı iştiraklerindeki, özel müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve makul bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutulan mesleklere ait takım ve misyonlar ile vilayet özel yönetimleri ve belediyelerin teftiş heyetlerine,

b) B Kümesi Takımlar; Takımları 190 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, vilayet özel yönetimleri ve belediyeler, vilayet özel yönetimleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve başka kamu kurum ve kuruluşlarında üstte (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, birinci kez kamu hizmeti ve vazifelerine atama yapılacak takım ve vazifelere, atanacaklar için yapılacak süreç ve imtihanları kapsar.

İlgili Yönetmelik kararları çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B kümesine ilişkin rastgele bir takım yahut konuma yerleştirilen adaylar, daha sonraki işçi alımları için yerleştirmelerine temel alınan
puanla müracaatta bulunamazlar.