Karar Resmi Gazete’de: Gereksinim sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara nazaran, vilayet ve ilçe Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek muhtaçlık sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Buna nazaran, vilayet ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür ölçüleri bölgenin iklim şartları, geçmiş yıllara ilişkin dağıtım ölçüleri, kömürün ısıl bedelleri ile afet, acil durum ve gibisi ögeler dikkate alınarak Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her bir vilayet ve ilçede heyeti bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça kıymetlendirilerek katılaştırılacak.

Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma gereksiniminin karşılanması dışında rastgele bir tasarrufa mevzu edilemeyecek.

Kömür teslimatları, Bakanlıkça belirlenen vilayet ve ilçe bazlı hane başı kömür ölçüsünü aşmamak kaydıyla kelam konusu kararın kararları çerçevesinde hanelerin gereksinimleri nispetinde yapılacak.

Vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) genel müdürlüğünün görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere nazaran düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek. Sevkiyat programı belirlenen plana nazaran yapılacak.

İhtiyaç sahibi haneler için ısınma maksatlı kömürler öncelikli olarak TKİ’den temin edilecek. Teminin TKİ tarafından sağlanması halinde kömürler, vakıflarca bildirilen teslim yerlerine sevkiyat noktalarının pozisyonuna nazaran belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilecek.

TKİ dışındaki tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömürler Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere nazaran temin edilecek ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk hükmî şahıslarının sorumluluğunda nakledilerek indirilecek.

Kömürlerin muhtaçlık sahibi hanelere vilayet ve ilçeler içerisinde dağıtım tertibi ilgili valiliğin uyumunda vakıflar tarafından yapılacak. Vakıflar tarafından kömür dağıtımı yapılırken valilikler nezaretinde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.