Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanır? İşte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın tarihçesi

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir ulusal bayramdır. Denizcilik Bayramı olarak da bilinmektedir.

Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları ortasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi denetiminde bulundurma hakkıdır. Büyük Türkçe Kelamlık kabotajın söz manasını “Bir ülkenin iskele yahut limanları ortasında gemi işletme işi” olarak vermektedir.

LOZAN ANTLAŞMASI KABOTAJ HAKKINI SUNDU

Osmanlı İmparatorluğu devrinde imparatorluğun kabotaj hakkı yoktu. Zira Batılı ülkelere verilmiş olan kapitülasyon hakları sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu kıyılarında çoklukla yabancı bandıralı tekneler hizmet görürlerdi. Fakat 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi. Böylelikle Türkiye kabotaj hakkına kavuştu.

Türkiye’nin büyük ölçüde bir yarımada ülkesi oluşu ve kıyı uzunluğunun 8333 kilometre olduğu dikkate alınırsa bu Türk denizciliğine büyük bir imkân tanıyordu.

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya nazaran Türkiye limanları ortasında yalnızca Türk teknelerinin hizmet görmesi zaruriliği getirildi.

1935 YILINDAN İTİBAREN KUTLANIYOR

Yasa tıpkı yıl 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu tarih 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

2007 tarihinde kabotaj sözüne denizcilik sözü de eklenerek bayramın ismi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olmuştur. Bu bayramda genel tatil yoktur.