İçişleri Bakanlığı’ndan sistemsiz göçle uğraş açıklaması

Türkiye, İngiltere ile sistemsiz göçle uğraşta işbirliği yapacak.

Türkiye ile İngiltere ortasında göç alanında işbirliği konusunda yetkililerden alınan bilgiye nazaran, Türkiye, göçmen kaçakçılığı ve sistemsiz göçle çaba için yalnızca İngiltere ile değil, birçok ülkeyle işbirliği yapıyor.

Bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, makûs yönetişim, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle önemli bir göç baskısı altındaki Türkiye’nin insani dış siyasetinin değerli bir boyutunu sistemsiz göçle çaba oluşturuyor.

Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli seyahatlerde hayatlarını kaybetmemeleri ve yasal göç yollarının güçlendirilmesi yıllardır Türkiye’nin öncelikli amacı.

Türkiye, sistemsiz göçle gayret çalışmalarında tüm kurum ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde kararlılıkla ağır uğraş gösteriyor.

Bu mevzuyu bölgesel ve milletlerarası alanda da daima gündeme getiren Türkiye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda faal ve işbirliği talep edilen bir ülke.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle sistemsiz göçü engellemek, öbür ülkelerde yaşamak isteyen göçmenlere daha âlâ fırsatlar sunmak hedefiyle, yasal göçü teşvik etmek için mevcut işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı ve sistemsiz göçle çaba için birçok ülkeyle işbirliği yapan Türkiye, İngiltere ile de bu tarafta son devirde somut ve sonuçlara odaklı adımlar atıyor.

Son periyotta göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir güzergah oluşturdu. Tespitlere nazaran, gidenlerin birden fazla terör örgütleriyle iltisaklı şahıslar ya da Türkiye’yi karalayıp iltica eden bireyler.

TÜRK VE İNGİLİZ KURUMLARI ORTASINDA İŞBİRLİĞİ OLACAK

Bu hususta Türkiye ve İngiltere, kolluk kuvvetleri istihbarat paylaşımı dahil olmak üzere işbirliği yapıyor.

Birkaç defa resmi açıklamayla İngiltere’den Türkiye’ye üçüncü ülke vatandaşlarının kabul edilmesi üzere bir durumun olmadığı muhakkak belirtilirken, İngiltere de Türkiye’nin bu husustaki yansısını bildiği için bilhassa hassasiyet gösteriyor.

İngiltere, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve Türkiye’nin sistemsiz göçle çabasına yardımcı olacak Mükemmeliyet Merkezine takviye verecek.

Ayrıca İngiltere, Türkiye’nin göçmenlerin çaresizlikten katıldığı örgütlü cürüm ağlarına karşı aldığı önlemlere ve sistemsiz göçle uğraşta attığı öteki adımlara da katkıda bulunacak.

İngiltere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş bireylere ait bir çalışma yapılması teklifini de destekleyip, bu mevzuyu G7 platformunda da gündeme getirecek.