FBI’ın birtakım Katolikleri “potansiyel teröristler” olarak fişlediği savı

ABD’de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Lideri Jim Jordan ve anayasal haklarla ilgili bir alt komitenin lideri olan Mike Johnson, FBI Yöneticisi Christopher Wray’e hususla ilgili mektup gönderdi.

FBI’ın Virginia’daki Richmond saha ofisinin “geleneksel Katolikleri”, “potansiyel mahallî teröristler” olarak gaye alan bilgi notları üretmek üzere birden fazla FBI saha ofisiyle koordineli formda çalıştığını gösteren evraktan bahseden Jordan ve Johnson, kelam konusu evrakın yeni yayımlanan versiyonunun Wray’in bahse ait sözüyle çeliştiğini kaydetti.

Jordan ve Johnson, FBI’ın Portland ve Los Angeles saha ofislerinin klâsik Katolikleri “potansiyel lokal teröristler” olarak kıymetlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek bahse ait ayrıntılı bilgi talep etti ve Wray’i evvelki sözünü değiştirmeye davet etti.

Temsilciler Meclisindeki birtakım Cumhuriyetçi üyeler, FBI’ın birtakım Katolikleri “aşırılık yanlısı” olarak maksat aldığını öne sürerek FBI’ın Richmond ofisince üretilen belgeyi gündeme getirmişti.

“Radikal, gelenekselci Katoliklerin”, Yahudi, göçmen ve LGBTQ aksisi olduğu ve beyazların üstünlüğüne inandığına dair imalarda bulunulan dokümanla ilgili FBI Yöneticisi Wray, bunun “bir saha ofisinin bir ürünü” olduğunu ve FBI standartlarını karşılamadığını savunmuştu.

Wray, belgeyi öğrendiği anda dehşete kapıldığını ve FBI sistemlerinden kaldırılmasını emrettiğini söylemişti.