Bursluluk imtihanı (İOKBS ) ne vakit yapılacak? 2023 İOKBS imtihan tarihi

2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk İmtihanı (İOKBS) 3 Eylül Pazar saat 10.00’da imtihan merkezlerinde tek oturum halinde yapılacak. İmtihanda tüm sınıf düzeylerine 100 soru sorulacak ve imtihan mühleti 120 dakika olacak.

İOKBS imtihan giriş yeri ve evrakı ne vakit yayımlanacak?

“Öğrencinin imtihan giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı imtihan önlem hizmeti üzere bilgiler imtihan tarihinden en az 7 gün evvel ‘www.meb.gov.tr’ internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı imtihan giriş evrakı elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin imtihana gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.”

İOKBS imtihan giriş yeri değişebilir mi?

“Doğal afet, yangın, karantina ve gibisi inanılmaz durumlarda Bölge İmtihan Yürütme Komitesinin teklifi üzerine Ölçme Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin imtihan yeri değiştirilebilecek.”