Aydın Tepecik Höyüğü’ndeki hafriyatta saray gibisi yapı ve tahıl küpleri bulundu

Aydın‘ın Çine ilçe merkezine 5 kilometre aralıktaki verimli bir ovanın içinde yer alan Tepecik Höyüğü‘nde 2004’te başlayan hafriyat çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel başkanlığında devam ediyor.

Elde edilen bulgularla 7 bin 500 yıl öncesine kadar yerleşimin bulunduğu, tarım eserleri ve obsidyen ticareti yapıldığı belirlenen höyükte bu yılki hafriyatlarda saray yahut mabet mimarisine sahip bir yapı ve içinde yer alan tahıl ambarı gün yüzüne çıkarıldı.

Milattan evvel 1350-1300 yıllarında Hitit Krallığına bağlı bir ülke olan Arzava ya da Mira Krallığı devrine ilişkin olduğu bedellendirilen yapıdaki küplerin içindeki kalıntılar ise arkeobotanik incelemeye tabi tutulacak.

Kazı Lideri Prof. Dr. Sevinç Günel, Aydın bölgesindeki en eski yerleşim olduğu tespit edilen Tepecik Höyüğü’nün binlerce yıl kesintisiz yaşama mesken sahipliği yapması hasebiyle kazıların katmanlar halinde devam ettiğini söyledi.

Höyükte milattan evvel 2000’li yılların yerleşim ve kültür katmanlarını kazdıklarını, yerleşkenin güneyindeki çalışma sırasında ise Geç Tunç Çağı’na ilişkin mimariye ilişkin kalıntılar bulduklarını belirten Günel, şu bilgileri verdi:

“Höyük aslında çok uzun soluklu bir yerleşim sürecine sahip ve şu anda milattan evvel ikinci bin yerleşim kültür katmanını kazıyoruz. Bu alanda Geç Tunç Çağı dediğimiz yani milattan evvel 13. yüzyıla ilişkin mimari kalıntı, görkemli bir duvar yapısı ve buluntularıyla bize sürpriz yaptı. Bu da mimaride daha evvelki yıllardan farklı olarak hayli kalın, görkemli bir duvar örgü tekniğine sahip ve mümkün çok büyük bir yapı. Birinci öngörülerimize nazaran de kamusal yapıya ilişkin olduğunu söyleyebileceğim bir mimari. Bu yapıyla bağlantılı iri küpler tespit edildi. Bu küpler, büsbütün ambar yani silo fonksiyonunu görüyor. Hasebiyle görkemli, kamusal yapıya ilişkin bir depo alanını şu anda çalışıyoruz.”

“SARAY YA DA MABET MİMARİSİ ÜZERE BİR YAPI KALINTISINI ANIMSATIYOR”

Küplerin bulunduğu yapının farklı mimari özelliklere sahip olduğunu söyleyen Günel, “Ön Asya arkeolojisinde saray ya da mabet mimarisi üzere özel mana taşıyan bir yapı kalıntısını anımsatıyor. Şimdilik başlangıçtayız. Alanda genişlediğimiz vakit daha net konuşabiliriz. Mimari açıdan farkındalığı olan bir fonksiyonu var bu yapının, şimdilik kamusal yapı olarak tanımlayabiliriz” diye konuştu.

Önceki yıllarda yapılan hafriyatlar sonucu Tepecik’in alet ve silah imalinde kullanılan obsidyen ve tarım eserlerinde bir ticaret merkezi olduğunun ortaya çıkarıldığına işaret eden Günel, bu yıl bulunan küplerin de mahallî idare denetiminde bir depolama sistemi ve canlı bir tarım iktisadına işaret ettiğini kaydetti.

Küplerdeki tahıl kalıntıları üzerine arkeobotanik çalışma yürütüleceğini belirten Günel, “Toprak tahlilleri bize Tepecik’te bu devirde arpa ve buğdayın koruma edildiği sonucunu verdi” tabirlerini kullandı.