YSK’nın sandık heyetlerinin misyon ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan 135 sayılı genelgeye nazaran, sandık heyeti ve seyyar sandık şurası, bir lider, altı asıl ve yedek üyeden oluşacak ve asıl üyeleri ile toplanacak. İlçede vazife yapan tüm kamu görevlilerin listesi, mülki yönetim amiri tarafından yerleşim yerleri adresi temel alınarak ilgili ilçe seçim heyeti başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim heyeti lideri, bu kamu vazifelileri ortasından gereksinim duyulan sandık konseyi lideri sayısının iki katı kamu görevlisini isim çekme suretiyle tespit edecek ve bu bireyler ortasından mani hali bulunmayanları sandık heyeti lideri olarak belirleyecek. Sandık heyeti liderinin vazifeye gelmemesi halinde kamu vazifelileri ortasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye şuraya başkanlık edecek.

İlçe seçim şurası lideri, o seçim etrafında seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerden son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oyu almış olan beş siyasi parti tarafından seçim takvimi dikkate alınarak kendilerine tanınan beş günlük mühlet içinde bildirilen birer asıl ve birer yedek üye isimleri ortasından sandık konseyi üyelerini tamamlayacak. Bu prosedürle tespit edilen sandık konseyi üye sayısı beşten az olduğu takdirde eksik kalan üyelikler birebir kaideleri taşıyan öteki siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına nazaran tıpkı adapla tamamlanacak. Buna karşın beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği takdirde, seçim etrafında seçime katılan ve o ilçede teşkilatı bulunan öbür siyasi partiler ortasından isim çekilecek. İsim çekmedeki sıraya nazaran eksik üyelik sayısı kadar ismi çıkan siyasi partinin, birebir metotla bildirileceği kimselerle sanık şurası üyelikleri tamamlanacak.

SANDIK KONSEYLERİNİN MİSYON VE YETKİLERİ

Sandık etrafında sistemi sağlamakla vazifeli olacak. İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve gibisi yerlerde, sandığın koyulacağı yeri tayin edecek. Misyon yaptığı seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da diğer bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık heyeti lider ve üyelerine, bina sorumlularına, misyonlu olan kolluk güçlerine ve ilçe seçim şurası tarafından sandık heyeti üyelerini misyon yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen şahıslara, ilçe seçim şurasından aldıkları dokümanlara istinaden oy kullandıracak ve oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazacak, imzalarını alarak evrakları ilçe seçim konseyine teslim edecek.

Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek. Hesaba katılan ve geçerli sayılan oy pusulalarını, sandık kurulunca düzenlenen tutanakları, hesaba katılmayan, geçerli sayılmayan yahut itiraza uğrayan oy pusulalarını ve hesaba katılmayan zarfları, tutanak defterini, konseyce mühürlü ve imzalı başka paketler halinde heyetin mührü ile mühürlendikten sonra lider ve üyeler tarafından imzalanıp bir torbaya konulacak. Akabinde konseyin bağlı olduğu ilçe seçim konseyine, sandık konseyi lideri ve siyasi partili üyeler ortasından isim çekme ile seçilecek en az iki üye tarafından götürülüp teslimi sağlanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir