YÖK 40 kontratlı perrsonel alımı yapacak: İşte müracaat kaideleri ve tarihleri

Yükseköğretim Heyeti Başkanlığı tarafından paylaşılan işçi alımı ilanında;”657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasına nazaran Heyetimizde istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu
puan sıralaması temel alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet kontratlı işçi alınacaktır.” sözlerine yer verildi.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar müracaatlarını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri ortasında şahsen yahut posta yoluyla yapabilecektir. Müracaat tarihleri içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecek olup mühleti içinde yapılmayan müracaatlardan, eksik dokümanlı müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

PERSONEL ALIMI MÜRACAAT ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen aşağıdaki genel kuralları taşımak;

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına yahut affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu prestijiyle, askerlikle münasebeti bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53. hususu kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

e. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde mukavelenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması gerekmektedir.

4- Başkanlığımız her basamakta ilanı iptal etme yahut ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5- Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin ek 6 ncı hususu mucibince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

6- Ön lisans mezunlarının müracaatlarında 2022-KPSSP93, ortaöğretim mezunlarının müracaatlarında 2022-KPSSP94 puan tipleri dikkate alınacaktır.

7- Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca bir adedine müracaat edebilecektir. Birden fazla konum için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

8- Gerçeğe karşıt doküman verdiği yahut beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir