Resmi Gazete’de bugün (26 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Karadeniz Teknik Üniversitesi Bayan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türk-Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

– Karma Ekonomik Kurul Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2023/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/38, K: 2023/39 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/72, K: 2023/75 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/38, K: 2023/80 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/92, K: 2023/81 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/94, K: 2023/82 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2022/114, K: 2023/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri