Resmi Gazete’de bugün (16 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

16 MART 2023 TARİHLİ 32143 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Kocaeli 380 TM-Köseköy TM) Brş.N.- Kartepe Sınai TM Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6960)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi, Hocabey Mahallesi Sonları İçerisinde Bulunan Kimi Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6961)

–– Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet ve Hanımınçiftliği Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6962)

–– 2023 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Fiyat Tarifelerine Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6963)

–– Birtakım Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Müdafaa ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesine Ait 22/2/2023 Tarihli ve 6835 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki 2, 3 ve 4 Sayılı Haritaların Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6964)

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6965)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 6966)

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6967)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6968)

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2016/11193 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/10/2022 Tarihli ve 2018/20035 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/18826 Müracaat Numaralı Kararı

YÜKSEK SEÇİM ŞURASI KARARLARI

–– Yüksek Seçim Konseyinin 15/03/2023 Tarihli ve 2023/123 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Konseyinin 15/03/2023 Tarihli ve 2023/124 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Heyetinin 15/03/2023 Tarihli ve 2023/125 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Konseyinin 15/03/2023 Tarihli ve 2023/126 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Şurasının 15/03/2023 Tarihli ve 2023/127 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Heyetinin 15/03/2023 Tarihli ve 2023/128 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir