Resmi Gazete’de bugün (14 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

14 MART 2023 TARİHLİ 32132 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Beşeri Tıbbi Eserlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6932)

YÖNETMELİKLER

–– Yapı Materyalleri ve Taban Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Laboratuvar Müsaade Dokümanı Almak İçin Yapılan Müracaatların Kıymetlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Laboratuvar Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Tarz ve Asıllarına Dair Tebliğ

–– Yapı Kontrol Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Yordam ve Temellerine Dair Tebliğ

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2019/3189 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2019/15877 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2020/14769 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine İlişkin Karar

YÜKSEK SEÇİM HEYETİ KARARLARI

–– Yüksek Seçim Şurasının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/99 Sayılı Kararı ve Eki 14 Mayıs 2023 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Devir Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi

–– Yüksek Seçim Şurasının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/100 Sayılı Kararı ve Eki 140/I Sayılı Genelge Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Yenileştirilmesi Yordam ve Esasları

–– Yüksek Seçim Konseyinin 13/03/2023 Tarihli ve 2023/101 Sayılı Kararı ve Eki 140/II Sayılı Genelge Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Yenileştirilmesi Yol ve Esasları

–– Yüksek Seçim Şurasının 13/03/2023 Tarihli ve 2023/107 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Heyetinin 13/03/2023 Tarihli ve 2023/109 Sayılı Kararı

–– Yüksek Seçim Konseyinin 13/03/2023 Tarihli ve 2023/110 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir