Resmi Gazete’de bugün (12 Mart 2023 Resmi Gazete kararları)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7440 Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

– Harika Hal Kapsamında Bölgesel Kalkınma ile Yatırım Teşviklerine Ait Alınan Önlemlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 134)

– Harikulâde Hal Kapsamında Tarım Alanında Alınan Önlemlere Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 135)

– Fevkalâde Hal Kapsamında Sanayi İşyerlerine Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 136)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/129, 130, 131)

YÖNETMELİKLER

– Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Şurasının 13/02/2023 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/15219] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KONSEYİ KARARLARI

– Yüksek Seçim Heyetinin 11/03/2023 Tarihli ve 2023/92 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Heyetinin 11/03/2023 Tarihli ve 2023/93 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Konseyinin 11/03/2023 Tarihli ve 2023/94 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Heyetinin 11/03/2023 Tarihli ve 2023/95 Sayılı Kararı

– Yüksek Seçim Konseyinin 11/03/2023 Tarihli ve 2023/96 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir