Resmi Gazete’de bugün (11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR HEYETİ KARARLARI

– Yargıçlar ve Savcılar Konseyine İlişkin Kararlar

YÖNETMELİKLER

– Mekânsal Planlar İmal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Mecburi Uygulamada Olan Birtakım Türk Standardlarına İlişkin Bildirimlerin ve Standardların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Bildiri (No: SGM 2022/39)

– Mecburi Uygulamaya Alınan Eserlere Ait Türk Standartlarına Dair Bildiri (No: SGM 2022/40)

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2004/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2023/17)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2023/18)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2023/19)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (Tebliğ No: 2018/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2023/2)

– İthalatta Korunma Tedbirlerine Ait Bildirim (No: 2023/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 Tarihli ve 2021/2831 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir