Rekabet Kurumu, afet bölgesine yönelik inceleme başlattı

Rekabet Kurumu Lideri Birol Küle, zelzele felaketinden etkilenen 11 vilayette piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet meselelerine ait yazılı açıklama yaptı.

Küle, zelzelenin yaralarını sarmak üzere devletin ilgili tüm üniteleri ve pek çok sivil toplum kuruluşunun seferberlik halinde olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Depremin hayat alanlarında meydana getirdiği büyük tahribatın giderilmesi yanında, sarsıntıdan etkilenen 11 vilayetimizin ülkemizin gayri safi yurt içi hasılasına yüzde 10’dan fazla katkı sağladığı dikkate alındığında, bölgenin hızla tekrar inşası hem bölge vilayetlerimiz hem de iktisadın geneli için son derece kıymetli. Bölgede ekonomik ve toplumsal hayatın süratle toparlanabilmesi kuşkusuz konutların ve iş yerlerinin tekrar inşa sürecinin suratına bağlı. Böylesi büyük bir operasyonun başarısı için ise tedarik zincirlerinin sıhhatinin ve sürekliliğin sağlanması hayati kıymete sahip. Bu bakımdan başta inşaat ve lojistik olmak üzere, muhakkak bölümlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında kamu ve özel kesim kaynaklarının en aktif formda kullanılabilmesinin temin edilmesi gerekli”

‘İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK’

Rekabet Kurumu’nun durumla ilgili sorumluluklarına değinen Küle, “Bir yandan oluşabilecek açık ve ağır rekabet ihlallerinin önlenmesi ve caydırılması; başka yandan ise tedarik süreçlerinin aksamamasını teminen teşebbüslerin aktiflik doğurucu/rekabet yanlısı iş birliklerine yönlendirilmeleri ülkemiz için elzem, kurumumuz için de öncelikli misyonumuzdur. Bu sorumluluğun gereği olarak, sarsıntıdan etkilenen 11 vilayetimizde piyasalarda yaşanabilecek rekabet meselelerinin tespitine dönük bir inceleme süreci başlattık. Birinci basamakta sarsıntı bölgesine giderek iş dünyası temsilcilerimiz ile görüşmelere başladık. Bu kapsamda kurumumuzun misyon alanına girebilecek her türlü soru ve problemlerin iletilebileceği irtibat kanalları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde de bu ziyaretlerimiz devam edecektir. Bu halde inceleme sürecinin her kademesinde, başta odalar ve borsalar üzere kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kurulacak irtibatın süratli ve koordineli bir halde yürütülmesini hedefliyoruz” dedi.

Küle, paydaşlardan gelecek dönüşler doğrultusunda, sarsıntı bölgesine ait tespit edilen rekabet hukukuyla alakalı konularda kurum bünyesinde ek süreçleri hızla başlatacaklarını, ayrıyeten edinilen bilgiler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ilgili başka kamu ve özel dal kuruluşları tarafından atılabilecek adımlara dair görüş ve teklifler sunacaklarını bildirdi.

Birol Küle, dünyada da rekabet otoritelerinin, fevkalâde devirlerde bu tıp önlemler aldığına işaret ederek açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Örneğin Japonya’da yaşanan büyük doğu Japonya zelzelesi felaketi sonrasında Japonya Adil Ticaret Kurulu tarafından, yaşanan felaketten çıkar sağlama hedefiyle fiyat kartellerine başvurmaya ve hakim durumun berbata kullanılmasına karşı teşebbüsleri uyaracak nitelikte adımlar atıldı. Bunun yanında, çıkarılan çeşitli bildirilerle, afet bölgesine yardım gereçlerinin ulaştırılabilmesi için teşebbüsler ortasında sağlanan uyumun rekabet maddeleri bakımından tasaya yol açmayacağı ve çeşitli iş birliklerinin rekabet maddesinden muaf tutulacağı belirtildi. Yapılan bu çalışmalar, hem bölgenin süratli bir biçimde kalkınmasında dallar ortasındaki uyumu sağlarken hem de bu periyodu bir fırsata çevirmeye çalışan ve rekabetin tesis edilmesine ziyan vermeyi amaçlayan teşebbüsler bakımından uyarıcı bir niteliğe sahipti. Hasebiyle özetle tekrar tabir etmek gerekirse, kurumumuz tarafından başlatılan dal incelemesi süreciyle de sarsıntı bölgesinde gerek toplumsal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek muhtemel rekabetçi sıkıntıların hızla tespit edilerek, gerektiğinde ilgili öteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanmasını hedefliyoruz. Böylece bir yandan birtakım teşebbüslerin bu periyodu ‘fırsatçılığa çevirmek’ suretiyle rekabeti kısıtlayıcı, bozucu faaliyetlerde bulunmalarını önlemeyi; öbür yandan ise bölgenin yine imarı ve inşası kademesinde teşebbüsler ortasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerinin rekabetçi formda tasarlanması için gerekli rehberliği sağlayabilmeyi hedefliyoruz”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir