Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 78 kontratlı işçi alınacak:  MGM işçi alımı kaideleri neler?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra hizmet ünitelerine 78 kontratlı işçinin alımına ait ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana nazaran, alımlar yazılı ve kelamlı yapılmaksızın 2022-KPSS (B) kümesi puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Buna nazaran, farklı vilayetlerde görevlendirilmek üzere 4 mühendis, bir ofis işçisi, 61 dayanak işçisi (59 paklık vazifelisi, 2 şoför) ve 12 müdafaa ve güvenlik vazifelisi olmak üzere toplam 78 kontratlı çalışanın alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri ortasında alınacak.

MGM MÜRACAAT ŞARTLARI

İlan edilen konumlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A unsurunda belirtilen kaideleri taşımak.

3. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.

9. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi Yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir