Kurban keserken hangi dua okunur? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili en çok sorulan sorulara açıklık getirdi. Başkanlık, kimler kurban kesmeli ve kurban keserken hangi dualar okunmalı sorularına şu yanıtlardı verdi:

KİMLER KURBAN KESMELİ?

Kurban kesmek, akıl sıhhati yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen varlıklı sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel gereksinimlerinden ve borcundan öteki 80.18 gr altın yahut kıymetinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

KURBAN KESER HANGİ DUALAR OKUNMALI?

İster kurban niyetiyle olsun ister diğer bir gayeyle olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kısmı esnasında besmele taammüden terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere nazaran yenmez. Lakin kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere nazaran besmele taammüden çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç kere “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Elbet benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve vefatım hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana yalnızca bu emredildi ve ben müslümanların birincisiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir