Kültür ve Turizm Bakanlığı 165 işçi alacak: Müracaatlar ne vakit, koşullar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllara nazaran çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, kısmı, puan tipi, yeri ve adedi belirtilen münhal durumlara, toplam 165 kontratlı işçi alımı yapılacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların müracaatları elektronik ortamda 17-31 Mart 2023 tarihleri ortasında alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Meslek Kapısı-İşe Alım Süreçlerinin Yapılması yahut Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını gerçekleştirecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurundaki genel koşullar ve ilan edilen münhal konum için belirtilen özel kurallar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son müracaat tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir