AB onayladı: Elektrikli araçların şarj istasyonları artırılacak

Avrupa Birliği, önümüzdeki beş yıl içinde AB otoyollarının %50’sinin elektrikli araç şarj istasyonlarıyla kaplanmasını hedefleyen yeni bir dizi kuralı kabul etti.

KUZEY AMERİKA’DA 30 BİN ŞARJ İSTASYONU KURMA PLANI AÇIKLANDI

Aynı vakitte, Kuzey Amerika’daki bir küme araç üreticisi, bu yıldan başlayarak kent içi ve otoyollarda “en az” 30.000 şarj istasyonu kurma planını açıkladı.

Birbirinden bağımsız olarak bu iki teşebbüs, elektrikli araçların halihazırda ne kadar kıymetli hale geldiğinin altını çiziyor.

Uluslararası Güç Birliği’ne (IEA) nazaran, geçen yıl satılan yeni arabaların yaklaşık %14’ünün elektrikli olduğu kaydedildi.

2021’de bu oran %9, 2020’de ise %5’in altındaydı.

Elektrikli araba satışı neredeyse üç katına çıktı ve bilhassa Çin, Avrupa ve ABD’de hala güçlü bir biçimde arttığı belirtildi.

Elektrikli arabaların satışında artış olduğu ve çok daha fazla şarj aygıtına gereksinim duyulduğu kaydedildi.

DÜNYADA 3 MİLYONA YAKIN ŞARJ İSTASYONU BULUNUYOR

Dünya genelinde yaklaşık 2,7 milyon halka açık şarj istasyonu bulunmaktadır.

IEA’ya nazaran bunların üçte biri (900.000) adeti geçen yıl kuruldu. IEA raporunda, şarj talebinin birçoklarının artık konutta şarj ile karşılandığını, fakat elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlarla rekabet edebilmesi için hala halka açık şarj noktalarına muhtaçlığı olduğunu belirtti.

AB’nin yasama organının bir modülü olan Avrupa Birliği Kurulu, elektrikli araç şarj altyapısını uygunlaştırmayı amaçlayan bir maddeyi kabul etti.

HER 60 KİLOMETRE BAŞINA 1 SÜRATLİ ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

Bu yasaya nazaran 2025 yılından itibaren, AB’nin ana ulaşım koridoru olan TEN-T ağı boyunca her 60 kilometrede bir en az 150 kilovatlık süratli şarj istasyonlarının kurulması gerekecek.