4 Temmuz 2023 Tarihli ve 32238 Sayılı Resmi Gazete (4 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları)

4 Temmuz 2023 Tarihli ve 32238 Sayılı Resmi Gazete kararları

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ortasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması

–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) Ortasında 6/4/2023 Tarihinde İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kimi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/317)

–– Birtakım Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin Takım ve Durumların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2023/318)

–– Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Fiyatların Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2023/319)

TEBLİĞ

–– 4688 Sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu Mucibince Kamu Vazifelileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına Ait 2023 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 03/07/2023 Tarihli ve 11933 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2020/47, K: 2023/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/23351 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/16719 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir